Kupovina stana u izgradnji

avatar

5smVečita dilema kupaca stanova, izmedju ostalog, je da li se opredeliti za staru ili novu gradnju, a vrlo česta je pojava i opredeljenje za kupovinu stana u izgradnji. Kupci vrlo često kupuju stanove u izgradnji a da nisu prethodno upoznati sa svim, eventualnim rizicima i posledicama koje mogu nastupiti iz ovog posla. U praksi ugovarači potpisuju ugovore koje im ponude investitori i koji se po pravilu ne overavaju /solemnizuju/ na zakonit način, čime se , u startu ugrožava pravna sigurnost kupca jer ugovori o prodaji nekretnina koji nisu zaključeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti ne proizvode pravno dejstvo /član 4. Zakona o prometu nepokretnosti/.

Najsigurniji način kupovine stana u izgradnji je insistiranje kupca na zaključenju i overi ugovora o prodaji u skladu sa zakonom. Treba takodje imati u vidu da zakonit ugovor može biti zaključen jedino u slučaju da je stambena zgrada završena u procentu većem od 80%.

Overa Ugovora o prodaji stana u izgradnji

Što se tiče overe ugovora nepokretnosti koje se nalaze u izgradnji, po osnovu građevinske dozvole, i koji su izgrađeni u procentu većem od 80% neophodna je sledeća dokumentacija:

 

- lične karte ugovornih strana

- ukoliko je neki od ugovarača pravno lice

  • izvod iz APR-a,
  • odluka privrednog društva o prodaji konkretnog stana,
  • op obrazac zakonskog zastupnika

- list nepokretnosti za predmetnu nepokretnost (bez obzira što ista nije upisana)

- građevinska dozvola

- potvrda o prijavi radova

- nalaz sudskog veštaka iz oblasti građevinarstva o stepenu izgrađenosti objekta (mora biti više od 80%)

- ukoliko se iz građevinske dozvole ne vidi specifikacija stanova, onda je potrebno dostaviti projekat za predmetnu nepokretnost

- i naravno istražuje se da li je nepokretnost bračna tekovina ili ne, pa s tim u vezi traže se i dokazi (izvode iz matične knjige rodjenih ili matične knjige venčanih) i slično. kao i saglasnosti supružnika.

 

Pravni tim

Nekretnina Prostor

2,618 pregleda ukupno, 1 pregleda danas

Kategorija : Blog &Korisni saveti &Praksa

Blog obuhvata tekstove i diskusije koje imaju za cilj da informišu posetioce sajta o aktuelnim pitanjima iz oblasti nekretnina.

Webmasteri

Naš baner na Vašem sajtu


hit counter

Marketing

Reklamirajte se na našem i povećajte posećenost vašeg sajta.
Pogledajte našu ponudu.

Društvene mreže

Facebook Twitter