Praksa

Tržište nekretnina u praksi

avatar
logo kuca prostor

Poslednjih meseci  objavljuju se tekstovi u medijima o ekspanziji  tržišta nekretnina u Srbiji. Autori tekstova su uglavnom čelni ljudi Beogradskih agencija za nekretnine. Navodi se da je promet u porastu sa tendencijom daljeg rasta. Analizirajući broj licenciranih agencija za nekretnine u Srbiji zaključujemo da je od ukupnog broja 70% registrovano u Beogradu, 20% u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i svega 10% u ostatku Srbije. Iz ove činjenice zaključujemo da tržište nekretnina u Srbiji praktično živi u navedenim velikim gradovima,  dok u ostalom delu zemlje i dalje stagnira ili zamire. Poseban problem malobrojnih posrednika u manjim mestima predstavlja nedostatak navike angažovanja posrednika u prometu nekretnina i vrlo često zaobilaženje posrednika i pored njegovog angažovanja. Problem posredovanja u malim mestima predstavlja i lako lociranje oglašenih nekretnina, tako da potencijalni , malobrojni, kupci lako pronađu vlasnika i sa njim završe posao. U razgovoru sa licenciranim posrednicima u ostatku Srbije 90% jedva preživljava, a preko 70% razmišlja o gašenju firme ili preregistraciji delatnosti. Dakle, kada se govori o tržištu nekretnina to se odnosi na 35 – 40% dela teritorije zemlje dok 60 – 65% teritorije nije uopšte obuhvaćeno. Globalni problem za posrednike predstavlja i činjenica da se najveći broj prometa nekretnina obavlja preko poslovnih […]

1,284 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Kupovina stana u izgradnji

avatar

Večita dilema kupaca stanova, izmedju ostalog, je da li se opredeliti za staru ili novu gradnju, a vrlo česta je pojava i opredeljenje za kupovinu stana u izgradnji. Kupci vrlo često kupuju stanove u izgradnji a da nisu prethodno upoznati sa svim, eventualnim rizicima i posledicama koje mogu nastupiti iz ovog posla. U praksi ugovarači potpisuju ugovore koje im ponude investitori i koji se po pravilu ne overavaju /solemnizuju/ na zakonit način, čime se , u startu ugrožava pravna sigurnost kupca jer ugovori o prodaji nekretnina koji nisu zaključeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti ne proizvode pravno dejstvo /član 4. Zakona o prometu nepokretnosti/. Najsigurniji način kupovine stana u izgradnji je insistiranje kupca na zaključenju i overi ugovora o prodaji u skladu sa zakonom. Treba takodje imati u vidu da zakonit ugovor može biti zaključen jedino u slučaju da je stambena zgrada završena u procentu većem od 80%. Overa Ugovora o prodaji stana u izgradnji Što se tiče overe ugovora nepokretnosti koje se nalaze u izgradnji, po osnovu građevinske dozvole, i koji su izgrađeni u procentu većem od 80% neophodna je sledeća dokumentacija:   – lične karte ugovornih strana – ukoliko je neki od ugovarača pravno lice izvod […]

3,163 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Korisni saveti &Praksa

Agencijska provizija – primer iz Hrvatske

avatar
primer hrvatska

Provizija agencije za nekretnine Nažalost, i osobno sam imao bliskih susreta s lošim posrednicima koji iako angažirani od prodavatelja žele izmusti proviziju od kupca koji se samo javlja na oglas za prodaju stana. Postoji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina gdje je u čl. 2. propisano: „Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju.“ Tamo jasno piše da je obveznik plaćanja provizije „nalogodavac“ tj. osoba koja je posrednika angažirala radi prodaje ili kupnje stana. To se čini logičnim jer ako posrednika angažirate za neku uslugu pošteno je platiti njegov rad. Teoretski, posrednika može angažirati prodavatelj što je u praksi češće ili kupac što je na našem tržištu rjeđe (na razvijenijim tržištima često i prodavatelj i kupac imaju svoje posrednike (real estate broker) tako da svaka strana plaća svoju proviziju) No kada govorimo o Hrvatskoj, u situaciji kada se kupac javlja na javno objavljeni oglas za kupnju stana – tada on nije nalogodavac već je „druga ugovorna strana“. Nalogodavac je prodavatelj odnosno osoba koja je angažirala posrednika da proda stan u što je uključena izrada oglasa, objava oglasa u novinama, specijaliziranim web portalima i sl. A to je nešto što dio posrednika […]

866 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Mikro stanovi sve popularniji

avatar

U svetu kupovina mikro stanova od 15 do 20 kvadrata nije nikakva novost. Izgleda da se i mi polako prilagodjavamo ekonomičnijem i bezbrižnijem načinu života u skladu sa našom kupovnom moći i menjanjem navika. Zahvaljujući razvoju dizajna i funkcionalnosti nameštaja i uredjaja za potrebe stanovanja mikro stanovi mogu da budu veoma prijatni i komforni. Da ne govorimo o uštedama kod plaćanja raznih troškova. Pogledajte OPŠIRNIJE 2,246 pregleda ukupno, nema pregleda danas

2,246 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti

avatar
kodeks

Posrednik je dužan da u svom radu, i životu uopste, brani čast, dostojanstvo i ugled svoje profesije. Da u svom radu uvek ispoljava potrebnu stručnost, humanizam i odlučnost i ne obavlja poslove nespojive sa dostojanstvom profesije, njegovim ugledom ili ugledom posrednika uopšte. Da održava, neguje i proširuje stručnu i profesionalnu saradnju i kolegijalne odnose medju posrednicima, kao i da ne otežava siguran uspeh posredovanja ili postavlja povoljnije materijalne uslove za svoje usluge od onih koji su predvidjeni sporazumom. Da u slučaju nesuglasica sa drugim posrednicima nastoji da se one reše u neposrednom i ličnom razgovoru ili preko suda časti ili nekog drugogodredjenog organa. Da blagovremeno i savesno ispunjava obaveze prema društvu i prema svim njegovim organima, da čuva njihov ugled i da ih svestrano pomaže unastojanjima usmerenim ka daljem razvoju profesije kojoj pripadaju. Da se stalno usavršava u svom stručnom znanju i svom opštem obrazovanju i da po svojim mogućnostima i ličnim naklonostima aktivno učestvuje i saradjuje u svom profesionalnom okruženju. Da sve svoje saradnike upućuje u načela i pravila ponašanja posredovanja, da kod njih razvija osećanje ličnog dostojanstva i časti, isvest o potrebi poštovanja tudje ličnosti i korektnog ophodjenja. Da u obavljanju svoje profesije pazi na svoj i ugled ostalih posrednika u prometu nepokretnosti. Da ima odredjeno […]

977 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Energetska efikasnost u Srbiji

avatar
energ efikasnost

Srbija i u ovu zimu ulazi sa niskim nivoom energetske efikasnosti, a građani zbog nedovoljnog ulaganja u izolaciju objekata, iako sa znatno nižim standardom nego oni u EU, troše dvostruko više energije nego stanovnici razvijenih zemalja EU. BEOGRAD – Srbija i u ovu zimu ulazi sa niskim nivoom energetske efikasnosti, a građani zbog nedovoljnog ulaganja u izolaciju objekata, iako sa znatno nižim standardom nego oni u EU, troše dvostruko više energije nego stanovnici razvijenih zemalja EU. Da energiju „bacamo kroz prozor“ govori i podatak da je potrošnja električne energije po jedinici stambene površine kod nas u samom vrhu u Evropi i iznosi oko 200 kilovat časova, a u zemljama EU u proseku 140 kilovat časova. „Vaš novac prosto curi, jer niste energetski efikasni“, ističu strani stručnjaci za energetsku efikasnost i ukazuju da bismo merama energetske efikasnosti mogli da uštedimo 30 do 40 odsto energije, koju inače uvozimo u iznosu od oko 30 odsto. Najviše energije troše potrošači u javnom i privatnom sektoru, posebno u neizolovanim zgradama i kućama bez fasade, koje se neretko mogu videti posebno na jugu Srbije, dok se manje energije troši u industriji i privredi, jer su, nažalost, nerazvijene, ali se i tu veliki deo energije troši […]

1,178 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Idealan CV

avatar
posao32

NJUJORK, Mnogi od prevelikog entuzijazma tokom pisanja biografije previše natrpaju dokument ili izostave važan dio. Ovako treba da napišete svoj CV i povećate šansu da dobijete posao. Jedna strana i ni slovo više Ovo boli, ali – poslodavci ne čitaju tvoju biografiju. Oni je prelete za najviše 30 sekundi. Neka ima samo jednu stranu ako imate manje od 10 godina iskustva. Ne pišite samo o jednoj poziciji Ne nagovještavajte da želite samo jedno zaduženje. Tako ograničavate sebe i šansu da dobijete ponudu. Koristite unaprijed pripremljen šablon Ako niste vični dizajnu probajte da nađete na internetu unaprijed pripremljene šablone. Ima ih mnogo, ali najbolje prolaze tabele sa tri kolone. Kratke rečenice Ponovo se vraćamo na pravilo 30 sekundi. Koristite takozvane bulete ili brojeve. Neka rečenice budu kratke Neka opisi budu prezicni Neka rečenica ima najviše dva reda, ali jedan je najbolji Djela, a ne riječi Ne fokusirajte se na položaje na kojima ste radili nego na stvari koje ste postigli. Bolje je da napišete „pomogao sam da se poveća profit radnje za dvadeset odsto“ nego „bio sam pomoćnik menadžera“. Brojke su bitne Izražavajte se u brojkama. Ako ste postigli nešto – koliko je to poboljšanje u procentima? Ako ste osvojili nagradu, […]

1,071 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Kuće od blata ponovo popularne

avatar
kuca zemlja

Zemljane kuće postaju ponovo popularne jer su ekološke, jeftine i odlične izolacione građe, smatra francuska arhitektinja Alia Bengana. Iako se u razvijenom svetu skoro odustalo od gradnje kuća od zemlje, trećina današnjeg svetskog stanovništva još uvek živi u tom tipu građevine, prenosi list Figaro. Oko 15 odsto starih kuća u Francuskoj izgrađeno je u potpunosti ili delimično od nepečene zemlje. U Maliju i danas stoji velelepna džamija izgrađena od zemlje pre jednog milenijuma. U Jemenu u gradu Šiban, poznatom kao „pustinjski Menhetn“, izgrađeni su pre 500 godina soliteri visoki od pet do 15 spratova. Od zemlje su sagrađeni i delovi Kineskog zida. Cigla i beton su u međuvremenu gotovo sasvim potisnuli zemlju, da bi poslednjih godina, u celom svetu, počela neka vrsta renesanse zemlje kao građevinskog materijala. Čileanski arhitekta Marselo Kortes projektuje sve popularnije zgrade sa čeličnim konstrukcijama ispunjenih zemljom, a u SAD, Francuskoj, Koreji zemljane kuće sve više ulaze u modu. Francuska je najangažovanija evropska zemlja u pogledu promovisanja zemljanih kuća. U Grenoblu je 1979. osnovana asocijacija „Krater“ kako bi se bolje upoznala javnost sa ovom vrstom građevinskog materijala. Zemljane kuće imaju više aduta, objašnjava Alia Bengana, profesorka u arhitetonskoj školi u Parizu. Pre svega materijal je jeftin i […]

1,734 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Imovina Beograda „mrtav kapital“?

avatar
Delighted at having sold

Imovina Beograda, iako predstavlja ogromno bogatstvo, sada je samo mrtav kapital koji pravi gubitke, ističe gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je najavio da se do proleća iduće godine očekuje da Gradska uprava završi popis svih nekretnina u svom vlasništvu. Tada će, dodao je, biti formirana jedinstvena evidencija sa brojem i kvadraturom objekata, njihovom vrednošću i statusom: jesu li izdati u zakup i kome. Zasad je poznato da je kao imovina grada evidentirana 12.561 nekretnina – 10.166 lokala i 2.395 stanova. „Njihova ukupna vrednost iznosi 500 milijardi dinara, a ponešto će biti ponuđeno zakupcima ili kupcima već ove godine. Kada se kompletira uvid, prestonička vlast će proceniti od kojih nepokretnosti može da profitira davanjem u zakup, a ostatak će prodati“, dodao je Mali. Nekome to može da liči na „rasprodaju srebrnine“, ali gradonačelnik uzvraća tvrdnjom da se gradu ne isplati održavanje tolikog prostora. „Plaćanje komunalija za stanove i lokale pravi nam samo troškove. Da ne govorimo da objekti propadaju zbog neodržavanja i vremenskih nepogoda koje su posebno lane napravile veliku štetu. Za obnovu onoga što smo do sada evidentirali potrebno je oko četiri miliona evra, a mi taj novac nemamo. Od zakupa poslovnog prostora ove godine očekujemo prihod od 1,2 milijarde […]

992 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog &Praksa

Izaberite legalnog posrednika

avatar
1-Prodajete-ili-izdajete

Posrednik koji nije upisan u registar posrednika posluje nelegalno. Registar posrednika predstavlja centralnu i javnu bazu podataka o posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, kojoj će moći da pristupi svaki građanin i utvrdi da li određeni posrednici za nekretnine i njeni agenti ispunjavaju zakonske uslove za poslovanje na tržistu Srbije. Registar je dostupan svim korisnicima interneta  OVDE  i činiće poslovanje sa posrednicima sigurnijim. Prijem zahteva za upis u Registar posrednika je u toku, a kako je Ministarstvo trgovine dužno da u roku od 30 dana izda rešenje i upiše posrednika u Registar, očekuje se da će do kraja maja  svi koji ispunjavaju zakonske uslove biti  i upisani. Svaka novo osnovana agencija ili privredno društvo za nekretnine će moći da se upiše u Registar pod uslovima koje propisuje zakon. 964 pregleda ukupno, nema pregleda danas

964 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog &Praksa

Webmasteri

Naš baner na Vašem sajtu


hit counter

Marketing

Reklamirajte se na našem i povećajte posećenost vašeg sajta.
Pogledajte našu ponudu.

Društvene mreže

Facebook Twitter