Blog

Tržište nekretnina u praksi

avatar
logo kuca prostor

Poslednjih meseci  objavljuju se tekstovi u medijima o ekspanziji  tržišta nekretnina u Srbiji. Autori tekstova su uglavnom čelni ljudi Beogradskih agencija za nekretnine. Navodi se da je promet u porastu sa tendencijom daljeg rasta. Analizirajući broj licenciranih agencija za nekretnine u Srbiji zaključujemo da je od ukupnog broja 70% registrovano u Beogradu, 20% u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i svega 10% u ostatku Srbije. Iz ove činjenice zaključujemo da tržište nekretnina u Srbiji praktično živi u navedenim velikim gradovima,  dok u ostalom delu zemlje i dalje stagnira ili zamire. Poseban problem malobrojnih posrednika u manjim mestima predstavlja nedostatak navike angažovanja posrednika u prometu nekretnina i vrlo često zaobilaženje posrednika i pored njegovog angažovanja. Problem posredovanja u malim mestima predstavlja i lako lociranje oglašenih nekretnina, tako da potencijalni , malobrojni, kupci lako pronađu vlasnika i sa njim završe posao. U razgovoru sa licenciranim posrednicima u ostatku Srbije 90% jedva preživljava, a preko 70% razmišlja o gašenju firme ili preregistraciji delatnosti. Dakle, kada se govori o tržištu nekretnina to se odnosi na 35 – 40% dela teritorije zemlje dok 60 – 65% teritorije nije uopšte obuhvaćeno. Globalni problem za posrednike predstavlja i činjenica da se najveći broj prometa nekretnina obavlja preko poslovnih […]

1,375 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Od 1.jula kompletan posao kupoprodaje završavate overom ugovora kod notara

avatar
notar

Overom ugovora o prodaji kod javnog beležnika od 1. jula 2018 godine praktično završavate kompletan posao kupoprodaje, prenosa apsolutnih prava, poreza na imovinu i upis u katastar nepokretnosti. Praktično ceo posao kupoprodaje koji sada podrazumeva odlazak kod notara, u poresku upravu, lokalnu poresku administraciju i katastar i traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja završavaće se samo overom ugovora kod notara. Ukoliko bude usvojen predlog NALED-a za uvođenje objedinjene poreske prijave za poreze na imovinu i prenos apsolutnih prava, umesto šest odlazaka na šaltere radi upisa nekretnine, od 1. jula ove godine biće dovoljan samo jedan, navodi se u saopštenju. Kako stoji u saopštenju okosnicu reforme predstavlja novi zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti koga će pratiti izmene nekoliko poreskih zakona. Cilj je da građani više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već da sve poslove oko dobijanja lista nepokretnosti, overe kupoprodajnog ugovora, dobijanja rešenja o upisu nekretnine i podnošenja poreskih prijava završe odlaskom kod javnog beležnika, koji će te poslove obaviti elektronskom komunikacijom sa ostalim organima preko e-šaltera. /Izvor: Danas 02.04.2018/ 1,945 pregleda ukupno, 2 pregleda danas

1,945 pregleda ukupno, 2 pregleda danas

Kategorija : Aktuelno

Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

avatar
obradivo

 Opština Ruma raspisala oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.    Oglas možete preuzeti OVDE. 1,929 pregleda ukupno, nema pregleda danas

1,929 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog &Regija

Dug investitora 16 milijardi dinara za naknadu za građevinsko zemljište

avatar

Gradu Beogradu razni investitori duguju oko 16 milijardi dinara za neizmirenu naknadu za građevinsko zemljište. Polovina tog iznosa, oko osam milijardi je glavni dug, a druga polovina su kamate. U pitanju je neplaćena obaveza za skoro 366.000 kvadrata, tvrdi gradski menadžer Goran Vesić. – Direkcija za građevinsko zemljište vodi nekoliko hiljada sudskih sporova, a neka dugovanja su starija od deset godina – rekao je Vesić, uz napomenu da ne postoji nijedan dinar neplaćene naknade, odnosno doprinosa u gradu u poslednje dve i po godine. Na sednici Skupštine grada u četvrtak će se razmatrati odluka kojom je uređen reprogram za izmirenje dugovanja po osnovu naknade za građevinsko zemljište. – Najveći deo dugovanja nastao je od 2004. do 2011. godine korišćenjem mogućnosti da se prilikom ugovaranja plati samo 10 odsto ugovorenog iznosa, čime se sticalo pravo na građevinsku dozvolu i otpočinjanje izgradnje. Posle izmirenja prve rate i dobijanja građevinske dozvole, neki investitori su prestajali sa plaćanjem, objekte su završavali i u određenom broju ih prodavali na tržištu nekretnina, a obaveze prema Direkciji za građevinsko zemljište ostale su neizmirene – dodao je Vesić. Ako bude usvojena odluka o reprogramu investitorima će se ponuditi da glavnicu duga izmire u roku od godinu dana, čime […]

3,450 pregleda ukupno, 1 pregleda danas

Kategorija : Blog &Vesti

Cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u opštini Pećinci 230 evra po ha

avatar

U drugom krugu licitacije za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u opštini Pećinci ponuđeno je 1.286 hektara u 14 katastarskih, a tokom dva dana licitacije u zakup je izdato ukupno 62 hektara zemljišta u Ašanji, Karlovčiću i Obrežu. Najviša cena je postignuta za parcelu od 50 hektara u Ašanji koja je izdata za 27.900 dinara ili oko 230 evra po hektaru, iako je početna cena bila 10.900 dinara, dok je ostalo zemljište izdato po početnim cenama uvećanim za jedan licitacioni korak. Obradivo zemljište na teritoriji opštine Pećinci uglavnom je zemljište lošijeg kvaliteta u odnosu na poljoprivredno zemljište na teritoriiji opštine Ruma, Indjija i Stara Pazova gde je prosečna cena zakupa oko 250 evra po ha.   2,940 pregleda ukupno, nema pregleda danas

2,940 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog &Regija

Kupovina stana u izgradnji

avatar

Večita dilema kupaca stanova, izmedju ostalog, je da li se opredeliti za staru ili novu gradnju, a vrlo česta je pojava i opredeljenje za kupovinu stana u izgradnji. Kupci vrlo često kupuju stanove u izgradnji a da nisu prethodno upoznati sa svim, eventualnim rizicima i posledicama koje mogu nastupiti iz ovog posla. U praksi ugovarači potpisuju ugovore koje im ponude investitori i koji se po pravilu ne overavaju /solemnizuju/ na zakonit način, čime se , u startu ugrožava pravna sigurnost kupca jer ugovori o prodaji nekretnina koji nisu zaključeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti ne proizvode pravno dejstvo /član 4. Zakona o prometu nepokretnosti/. Najsigurniji način kupovine stana u izgradnji je insistiranje kupca na zaključenju i overi ugovora o prodaji u skladu sa zakonom. Treba takodje imati u vidu da zakonit ugovor može biti zaključen jedino u slučaju da je stambena zgrada završena u procentu većem od 80%. Overa Ugovora o prodaji stana u izgradnji Što se tiče overe ugovora nepokretnosti koje se nalaze u izgradnji, po osnovu građevinske dozvole, i koji su izgrađeni u procentu većem od 80% neophodna je sledeća dokumentacija:   – lične karte ugovornih strana – ukoliko je neki od ugovarača pravno lice izvod […]

3,258 pregleda ukupno, 1 pregleda danas

Kategorija : Blog &Korisni saveti &Praksa

Prodaja zemljišta u Zemunu naselje Galenika

avatar

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji „Galenika“ u opštini Zemun. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a prijave za učešće se podnose do 17. oktobra 2016. godine, dok će se javno nadmetanje održati 18. oktobra u Direkciji. Ponuđene su dve pojedinačne građevinske parcele površina 3.802m2 i 3.231m2, na kojima je planirana izgradnja privrednih delatnosti, dok u okviru ove zone nije dozvoljena izgradnja stambenih objekata. Lokacija je infrastrukturno opremljena, a obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru građevinskih parcela koje su predmet otuđenja. Zemljište se nalazi iza kompleksa fabrike „Galenika“, između auto-puta E75 i Batajničkog puta. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradila Uprava javnih prihoda grada Beograda i iznosi 9.209,24 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da ukupan početni iznos za prvu građevinsku parcelu iznosi 35.013.530,48 dinara, a za drugu 29.755.054,44 dinara. Izvor: Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP Preuzmite oglas3.58 MB   2,029 pregleda ukupno, 1 pregleda danas

2,029 pregleda ukupno, 1 pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog

Uskoro brže i lakše do informacija o nekretninama

avatar

Državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije Aleksandra Damnjanović izjavila je danas da će, zahvaljujući projektu objedinjavanja katastarskih snimaka, Srbija do 27. novembra dobiti centralnu bazu podataka zemljišne administracije. Damnjanović je na konferenciji „Satelitski snimci za potrebe održivog razvoja u periodu od 2015. – 2030. / SD4SD“, održanoj u Klubu poslanika, istakla da će to omogućiti svim zainteresovanim da jednim klikom dođu do pouzdano ažuriranih podataka o svakoj nepokretnosti na teritoriji Srbije. Ona je navela da će na ovom skupu predstavnici resornog ministarstva, Republičkog geodetskog zavoda i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), predstaviti prednosti korišćenja satelitskih snimaka kako u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, tako i za potrebe ozakonjenja objekata. Velika akcija Ministarstva i Geodetskog zavoda dovela je do toga da sada u svakoj opštini možemo pristupiti satelitskom snimku i na jedan vrlo precizan način utvrditi vreme izgradnje objekta, objasnila je državni sekretar. Prema njenim rečima, od 27. novembra država će imati svojinsku evidenciju, odnosno znaće se tačno koliko je objekata i u kom su statusu upisani u katastar nepokretnosti. Vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) Borko Drašković istakao je da je reč o međunarodnom standardu upotrebe podataka sa satelitskih snimaka, koji na […]

1,708 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Aktuelno &Blog

Agencijska provizija – primer iz Hrvatske

avatar
primer hrvatska

Provizija agencije za nekretnine Nažalost, i osobno sam imao bliskih susreta s lošim posrednicima koji iako angažirani od prodavatelja žele izmusti proviziju od kupca koji se samo javlja na oglas za prodaju stana. Postoji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina gdje je u čl. 2. propisano: „Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju.“ Tamo jasno piše da je obveznik plaćanja provizije „nalogodavac“ tj. osoba koja je posrednika angažirala radi prodaje ili kupnje stana. To se čini logičnim jer ako posrednika angažirate za neku uslugu pošteno je platiti njegov rad. Teoretski, posrednika može angažirati prodavatelj što je u praksi češće ili kupac što je na našem tržištu rjeđe (na razvijenijim tržištima često i prodavatelj i kupac imaju svoje posrednike (real estate broker) tako da svaka strana plaća svoju proviziju) No kada govorimo o Hrvatskoj, u situaciji kada se kupac javlja na javno objavljeni oglas za kupnju stana – tada on nije nalogodavac već je „druga ugovorna strana“. Nalogodavac je prodavatelj odnosno osoba koja je angažirala posrednika da proda stan u što je uključena izrada oglasa, objava oglasa u novinama, specijaliziranim web portalima i sl. A to je nešto što dio posrednika […]

901 pregleda ukupno, nema pregleda danas

Kategorija : Blog &Praksa

Podovi od biber crepa

avatar
2

  Etno stil. Lepo a jeftino. Uz malo napora uradi sam. 9,351 pregleda ukupno, 4 pregleda danas

9,351 pregleda ukupno, 4 pregleda danas

Kategorija : Blog &Galerija

Webmasteri

Naš baner na Vašem sajtu


hit counter

Marketing

Reklamirajte se na našem i povećajte posećenost vašeg sajta.
Pogledajte našu ponudu.

Društvene mreže

Facebook Twitter